Publicado: Diciembre 7, 2023

Đại Hội Đồng Năm 2024

Khách Sạn Hilton en Trung Tâm Thành Phố Portland, Oregón

Đại Hội Đồng Năm 2024 (cơ quan quản lý tối cao của SEIU 503) sẽ nhóm họp tại Khách Sạn Hilton Ở Trung Tâm Thành Phố Portland từ ngày 1 đ ến ngày 4 tháng năm 8. Khóa đào tạo dành cho những người được bổ nhiệm làm thành viên và chủ tịch ủy ban của Đại Hội Đồng sẽ được xếp lịch vào một thời điểm trước khi Đại Hội Đồng nhóm họp.

Thành viên của tất cả sublocal trực thuộc SEIU 503 sẽ bầu ra những đại biểu có quyền biểu quyết trong Đại Hội Đồng trong các cuộc bầu cử tại sublocal vào những táng tới. Mỗi sublocal có Ít nhất một ại biểu, còn số lượng ại biểu của các sublocal lớn ược phân bổ theo công thức đã thiết lập. Các thành viên trong Ban Giám Đốc – viên chức toàn tiểu bang, Giám Đốc và Trợ Lý Giám Đốc – tự động đóng vai trò là đại biểu Đại Hội Đồng nhờ các vị trí trong ban giám đốc mà họ được bầu vào.

Hãy xem Sơ Đồ Bầu Cử Cấp Local trên trang web của chúng tôi tại bit.ly/503Elections24 để biết thông tin chi tiết về các cuộc bầu cử tại sublocal của b ạn. Chúng tôi sẽ đăng trên trang web khi có thông tin mới và cập nhật về Cuộc Bầu Cử cũng như Đại Hội Đồng.

 

Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng

Nghị quyết của Đại Hội Đồng là phiên bản dự luật của SEIU 503 y mọi thành viên trong liên đoàn của chúng ta đều có quyền l ập pháp. Để được Đại Hội Đồng xem xét, nghị quyết phải được đệ trình thông qua hành động chính thức của một sublocal, Ban Giá m Đốc hoặc bởi một Ủy Ban Thường Trực có tên trong Quy Chế của Liên Đoàn. Hay un gran número de conexiones sublocales que son más importantes que las demás. quyết đó lên Ủy Ban Xét Duyệt Nghị Quyết sau khi có được chữ ký của năm mươi (50) thành viên đang hoạt động . Các viên chức của sublocal có trách nhiệm hỗ trợ thành viên trong quá trình soạn thảo nghị quyết. Bảo trợ nghị quyết cũng có nghĩa là không thể tìm ra giải pháp thỏa đáng hoặc quan điểm được bày tỏ về một sự cố ho ặc vấn đề bằng bất kỳ hành động nào ngoài hành động của Đại Hội Đồng.

 

No hay nada que pueda hacer con la máquina. ¿Qué es lo que se puede hacer con “Xét rằng”? i hoặc thực thi điều gì đó y kết thúc bằng “Để Giải Quyết” – hành động được đề xuất. Nghị quyết được đề xuất chỉ được đề cập đến một chủ đề y những vấn đề liên quan. Để được xem xét kịp thời, nghị quyết phải được đệ trình lên Ủy Ban Xét Duyệt Nghị Quyết ít nhất 90 ngày trư ớc khi Đại Hội Đồng nhóm họp. Ban Giám Đốc có thể gửi nghị quyết tối đa 30 ngày trước khi Đại Hội Đồng nhóm họp. Theo lịch trình, Đại Hội Đồng sẽ nhóm họp vào Thứ Sáu, el 2 de agosto de 8. Điều này có nghĩa là nghị quyết từ cá c sublocal, ủy ban thường trực có tên trong Quy Chế của chúng ta và những nghị quyết có chữ ký của ít nhất 2024 thành viên đang hoạt động phải được đệ trình trước ngày 50 tháng 3 năm 5. Liên Đoàn của chúng ta sẽ tổ chức các cuộc hội thảo về soạn thảo nghị quyết vào ngày 2024 de 24 de enero de 1 lúc 2024:5 El viernes 30 de enero de 27 a las 1:2024 horas.

 

Hãy xem Quy Chế Của SEIU 503, Điều IX – Đại Hội Đồng để biết thêm tông tin, tài liệu này có trên trang web:

www.seiu503.org.

 

 

Sức Mạnh Hành Động Của Thành Viên:

Đạt Được Hợp Đồng Tốt Hơn cho Nhân Viên Lĩnh Vực Công và Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà

Título: Melissa Unger, Giám Đốc Điều Hành SEIU 503

 

Khẩu hiệu của chúng ta là “Sát Cánh Bên Nhau Để Mạnh Mẽ Hơn” y điều này càng đúng hơn bao giờ hết khi các thành viên đoàn kết cùng nhau đấu tranh để đạt được những hợp đồng lớn.

Chúng ta đang ở thời điểm mà các liên đoàn đang phát triển phổ biến hơn bao giờ hết trong lịch sử gần đây. Các liên đoàn đang đạt được những thắng lợi to lớn trên khắp cả nước: có thể kể đến một số liên đoàn như United Auto Workers, United Parcel Service (UPS), llegaron a Hollywood y a su casa Kaiser Permanente sau khi đình công – tất cả đều đã đạt được hợp đồng lớn. Trong bối cảnh thị trường lao động vẫn còn thắt chặt, sự đoàn kết của liên đoàn y mức lương nằm ngoài tầm kiểm so át các công ty, những người lao động này đã tập trung vào việc đạt được mức lương y điều kiện làm việc tốt hơn.

Tại SEIU 503, chúng ta đã đạt được một số hợp đồng tốt nhất trong nhiều thập kỷ cho nhân viên tiểu bang: mức lương theo chi phí sin h hoạt được tăng lên và nhiều lợi ích khác; một hợp đồng dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân, không chỉ tăng lương rất xứng đáng mà còn khen thưởng cho những nhân viên làm việc lâu năm thông qua thang lương. Những thắng lợi này có được là nhờ các thành viên đã đoàn kết, huy động sức mình y hành động. Hàng nghìn thành viên đã tham dự các cuộc mít tinh của người lao động (ngay cả khi trời nắng nóng), có mặt đông đảo tại các sự kiện ở quê nhà dưới trời mưa, tham dự các cuộc biểu tình truyền bá thông tin trên Toàn tiểu bang, mặc trang phục màu tím khi đi làm y gửi hàng nghìn email đến những người ra quyết định để yêu cầu họ tăng lương đán g kể cũng như đáp ứng các ưu tiên khác.

Chúng ta đã giành thắng lợi trong các chiến dịch này nhờ sự hành động của các thành viên. Khi hiện diện y đoàn kết lại, chúng ta hợp thành một lực lượng vững mạnh không thể xem thường. Ban lãnh đạo công nhận rằng chúng ta có quyền lực y các thành viên sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi đạt được một thỏa th uận dự kiến ​​trên bàn thương lượng mà các thành viên có thể ủng hộ.

Tại SEIU 503, chúng ta là bộ phận của một cộng đồng luôn hỗ trợ y nâng đỡ lẫn nhau. Tình bằng hữu này không những giúp chúng ta quyết tâm hơn mà còn trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách là những người lao động và m ột Liên Đoàn. Bằng cách tích cực tham gia vào liên đoàn, chúng ta tạo dựng mối quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm y học hỏi lẫn nhau. Trên hết, chúng ta cho thế giới bên ngoài thấy rằng chúng ta sẽ đấu tranh vì lẽ phải cho người lao động ở Oregon.

Bằng sự nỗ lực của mình, chúng ta có thể gửi thông điệp mạnh mẽ tới các chủ lao động, xây dựng vị thế thương lượng Vững chắc, đề cao tiếng nói của tập thể mình y thúc đẩy tinh thần đoàn kết. Khi đoàn kết lại, chúng ta đạt được những hợp đồng mà người lao động mong muốn y xứng đáng có được để xây dựng m ột tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

 

Các Khóa Đào Tạo Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Thành Viên

Bạn có đang cân nhắc việc trở thành một nhà lãnh đạo được bầu chọn của Liên Đoàn, chẳng hạn như người đại di En sublocal, đại biểu Đại Hội Đồng hoặc đại biểu thương lượng không? Những cuộc bầu cử này phải có hướng dẫn y quy tắc nhất định.

Hay 1 entre 2 khóa đào tạo sắp tới trên Zoom để biết cách thực hiện quy trình này y tìm hiểu quy tắc bầu cử người đại Diện sublocal.

El día 14 del día 12, las 5:30 del día 7:30 del día 6 del día 1, las 10:00 del día XNUMX

Hãy theo dõi email để sớm biết thêm thông tin về các khóa đào tạo này.

 

Tổng Kết Năm 2023

Các Thành Viên Của Seiu Local 503 Đạt Được Những Hợp Đồng Mang Tính Lịch Sử, Thành Lập Tổ Chức Cho Các Điều Dưỡng Viên

Nhân Viên Tiểu Bang

Sau nhiều tháng đàm phán, nhóm thương lượng cấp tiểu bang của Liên Đoàn đã đạt được một hợp đồng mang tính lịch sử có th ời hạn 2 năm vào tháng 7, đồng thời vào tháng 8, các thành viên đã bỏ phiếu áp đảo để ủng hộ việc phê chuẩn.

Các điều chỉnh về chi phí sinh hoạt (COLA) sẽ mang lại mức lương cạnh tranh y là một bước tiến lớn hướng tới giải quyết cuộ C khủng hoảng của nhân viên tiểu bang ở Oregon. Đầu năm nay, Liên Đoàn đã công bố nghiên cứu cho thấy các cơ quan nhà nước đang phải đối mặt với tỷ lệ nghỉ việc cao và có 9.000 por la prohibición del pago.

“Đã có những lúc thất vọng nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đạt được một trong những thỏa thuận tốt nhất trong nhiều th ập kỷ dành cho nhân viên tiểu bang, theo đó nhân viên sẽ nhận được tiền ngay khi có thể”, Ibrahim Coulibaly (đồng chủ tịch nhóm thương lượng) cho biết.

La cantidad de dinero que se paga es de 13 a 24 % en 2 días, y el porcentaje de descuento es de 13,05 a XNUMX % en XNUMX años. Mức tăng này bao gồm cả mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt XNUMX%, đây là mức cạnh tranh nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

“Nhóm đã đạt được thắng lợn lớn về các vấn đề mà chúng ta không thấy ban lãnh đạo có bất kỳ động thái nào ngay từ đầu”, Austin Folnagy (đồng chủ tịch nhóm thương lượng) cho biết. “Chúng ta quyết tâm đảm bảo tiểu bang biết rằng cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng của nhân viên tiểu bang là tăng lương đáng kể cho nhân viên, tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn, công bằng hơn y giúp chúng ta tiếp tục xây dựng sức mạnh liên đoàn”.

 

Nhân Viên Viện Dưỡng Lão

Các Điều Dưỡng Viên Thực Hành Có Giấy Phép Hành Nghề Của Avamere (LPN) đã thành lập tổ chức, gia nhập Liên Đoàn của chúng ta và đạ t được hợp đồng đầu tiên! Puede que su LPN tenga una conexión con Oregon.

Các Nhân Viên Viện Dưỡng Lão đã đấu tranh và năm nay đã đạt được một nấc thang trong sự nghiệp tại Avamere, họ gồm những chăm só c viên mới vào nghề chưa có giấy phép hành nghề cho đến các vị trí LPN chuyên môn hóa theo một hợp đồng.

Giờ đây, hàng trăm LPN sẽ là trở thành thành viên trong gia đình Liên Đoàn của chúng ta. Họ sẽ được hưởng đầy đủ các quyền cũng như phúc lợi của liên đoàn, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc sức kh ỏe t hơn nhưng có mức phí rẻ hơn, tiền thưởng dành cho người làm tăng ca y người có thâm niên cũng như các biện pháp bảo vệ an toàn mang tính đột phá.

 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cũng đã bỏ phiếu phê chuẩn hợp đồng của họ vào tháng 11, bao gồm một số ưu tiên như tăng $ 1,73 de enero de 1, cuando TẤT CẢ nhân viên, cơ hội được trả lương y làm thêm giờ, thang lương sẽ có mức khen thưởng cho những nhân viên làm việc lâu năm, vv

“Đây là một trong những hợp đồng tốt nhất mà chúng ta đạt được kể từ khi thành lập tổ chức nhân viên chăm sóc tại nh à ở Oregon”, dijo Patty Falkenstein (đồng chủ tịch nhóm thương lượng). “Mọi giây phút hội họp với ban lãnh đạo, dẫu có trải qua những thăng trầm, nỗi thất vọng và cả những lúc tưởng chừng nh ưng kiệt sức, đều đã được đền đáp bằng thành quả xứng đáng”.

“Chúng ta đã thắng lợi về những vấn đề mà chúng ta vững tin rằng mình sẽ đạt được: lương cao hơn, phẩm giá và sự tôn trọ ng dành cho nghề nghiệp của mình”, Cristal DeJarnac (đồng chủ tịch nhóm thương lượng) chia sẻ.

 

En este lugar, hay un lugar para vivir en Portland y en el centro de Portland. t được thỏa thuận dự kiến ​​về hợp đồng.

SEIU 503

THÔNG BÁO BẦU CỬ

TIẾNG NÓI

SEIU 503 tiene un precio de 70.000 người làm việc với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ho ặc làm các công việc dịch vụ công trong tiểu bang. En 2024, habrá 700 días de antelación para que Ban Giám Đốc, viên chức sublocal y viên chức toàn tiểu bang. Những người nắm các vai trò này sẽ định hình công việc của Liên Đoàn trong 2 năm tới khi chúng ta bắt đầu thương lượng nhữ ng hợp đồng chắc chắn, đại diện cho nhân viên y phát triển.

Ứng cử và bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn Liên Đoàn là cách tốt nhất để bạn định hình đường lối phát triển cho Liên Đoàn c ủa chúng ta. Tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy lên tiếng cho cuộc đấu tranh của chúng ta.

Hãy xem phần bầu cử ở bên trong để biết thông tin về cuộc bầu cử viên chức trong mỗi nhóm thuộc liên đoàn của chúng ta. Chúng tôi khuyến khích bạn tranh cử và bỏ phiếu.

Để biết thêm tông tin, hãy truy cập trang SEIU503.org/WeAre503

 

Salem

1730 Comercial St SE

Salem, OR 97302

 

Portland

525 NE Oregón St.

Portland OR 97232

 

Bend

925 SE Second St, Suite C

Bend, OR 97702

 

Eugene

488 E 11th Ave Ste 200

Eugene O 97401

 

Pendleton

920 SW Frazer, Ste 120

Pendleton O 97801

 

Medford

¡VĂN PHÒNG MỚI SẮP RA MẮT!

 

Corvallis

Adams Hall en OSU

606 SW 15th St, Sala 109

Corvallis, Oregón 97331

(Đây không phải là địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện. Hãy gửi thư bưu điện đến văn phòng tại Salem)

 

CONTÁCTENOS

 

1.844.503.7348

@SEIU503

@SEIULOCAL503

 

CHÚNG TA LÀ 503

BÊN TRONG: Thông Báo về Đề Cử và Bầu Cử Cấp Sublocal

EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023

 

 

Quyền của Thành Viên Liên Đoàn y Trách Nhiệm của Viên Chức

Đạo Luật Về Báo Cáo y Công Bố Thông Tin Về Quản Lý Lao Động (LMRDA) đảm bảo một số quyền cho các thành viên liên đoàn và đề ra m ột số trách nhiệm đối với viên chức liên đoàn. Cục Tiêu Chuẩn Quản Lý Lao Động (OLMS) thực thi nhiều điều khoản trong LMRDA, còn các điều khoản khác (chẳng hạn như bản tuyên bố về quyền) chỉ được phép thực thi bởi các thành viên liên đoàn thông qua vụ kiện riêng tại tòa án liên bang.

 

Quyền Của Thành viên Liên Đoàn

 

Bản Tuyên Bố Về Quyền – Thành viên Liên Đoàn:

 • có quyền bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động của liên đoàn
 • có quyền tự hacer ngôn luận y hội họp
 • có tiếng nói trong việc đề ra hội phí, lệ phí y đánh giá
 • được bảo vệ về quyền khởi kiện
 • được bảo vệ khỏi các hình thức kỷ luật không đúng đắn

 

Bản sao của Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể – Thành viên liên đoàn y nhân viên không thuộc liên đoàn có quyền nhận hoặc kiểm tra bản sao của thỏa thuận thương lượng tập thể.

 

Báo cáo – Các liên đoàn phải nộp báo cáo thông tin ban đầu (Mẫu Đơn LM-1), bản sao điều lệ và quy chế, cũng như báo cáo tài chính th ường niên (Mẫu Đơn LM-2/3/4) cho OLMAS. Các liên đoàn phải cung cấp báo cáo cho thành viên y cho phép thành viên kiểm tra hồ sơ hỗ trợ vì lý do chính đáng. Các báo cáo là thông tin công khai y bản sao có trên Phòng Công Bố Thông Tin Trên Internet của OLMS tại www.union-reports.dol.gov.

 

Các Cuộc Bầu Cử Viên Chức – Thành viên Liên Đoàn có quyền:

 • đề cử ứng viên vào chức vụ
 • postularse para las elecciones
 • bỏ phiếu kín
 • phản đối việc tiến hành bầu cử

 

Cách Chức Viên Chức – Thành viên liên để cách chức một viên chức đã bầu nhưng có h ành vi sai trái nghiêm trọng.

 

Ủy Thác – Chỉ cơ quan mẹ mới được phép ủy thác cho Liên Đoàn vì những lý do được quy định trong LMRDA.

 

Cấm Một Số Hình Thức Kỷ Luật – Một liên đoàn hoặc bất kỳ viên chức nào của liên đoàn đó không được phạt tiền, bãi No hay nada que pueda hacer con la LMRDA.

 

Cấm Hành Vi Bạo Lực – Không ai được phép sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hay bạo lực để cản trở thành viên liên đ oàn trong việc thực hiện các quyền theo LMRDA.

 

Trách Nhiệm Của Viên Chức Liên Đoàn

 

Các Biện Pháp Bảo Vệ Tài Chính – Viên chức liên đoàn có nhiệm vụ quản lý quỹ và tài sản của liên đoàn chỉ vì lợi ích của liên đ oàn y các thành viên của liên đoàn theo điều lệ cũng như quy chế của liên đoàn đó. Viên chức/nhân viên của liên đoàn tham ô hoặc biển thủ quỹ/tài sản khác của liên đoàn là phạm tội liên bang và có thể bị phạt tiền v à/hoặc phạt tù.

 

Ràng Buộc – Viên chức hoặc nhân viên liên đoàn xử lý quỹ hoặc tài sản của liên đoàn phải bị ràng buộc để bảo vệ liên đoà n của họ khỏi bị thiệt hại nếu liên đoàn đó có tài sản y các khoản thu tài chính hằng năm vượt que $5.000.

 

Báo Cáo Của Tổ Chức Lao Động – Viên chức liên đoàn phải:

 • nộp báo cáo thông tin ban đầu (Mẫu Đơn LM-1) y báo cáo tài chính thường niên (Mẫu Đơn LM-2/3/4) cho OLMS
 • lưu giữ hồ sơ cần thiết trong ít nhất 5 năm để xác minh các báo cáo

 

Báo Cáo Của Viên Chức – Viên chức và nhân viên của liên đoàn phải nộp báo cáo liên quan đến mọi khoản cho vay và phúc lợi (hoặc một s ố lợi ích tài chính) mà họ được nhận từ chủ lao động có nhân viên mà liên đoàn của họ đại diện y các doanh nghiệp giao dịch với liên đoàn của họ.

 

Cuộc Bầu Cử Viên Chức – Liên Đoàn phải:

 • tổ chức bầu cử viên chức liên đoàn cấp theo local hình thức bỏ phiếu kín ít nhất 3 năm/lần
 • tiến hành các cuộc bầu cử định kỳ theo hiến pháp y quy chế của họ và lưu giữ tất cả hồ sơ trong 1 năm
 • gửi thông báo bầu cử qua đường bưu điện cho mọi thành viên ít nhất 15 ngày trước cuộc bầu cử
 • tuân thủ yêu cầu của ứng viên về việc phát tài liệu liên quan đến chiến dịch
 • không sử dụng quỹ hoặc nguồn lực của liên đoàn để quảng bá cho bất kỳ ứng viên nào (đồng thời không được sử dụng qu ỹ hoặc nguồn lực của chủ lao động)
 • cho phép ứng viên có người giám sát cuộc bầu cử
 • cho phép ứng viên kiểm tra danh sách thành viên liên đoàn 1 lần trong vòng 30 ngày trước ngày bầu cử

 

Các Giới Hạn về Nắm Giữ Chức Vụ – Người bị kết án về một số tội danh sẽ không được giữ chức vụ viên chức liên Además, no podrá utilizar el dispositivo durante 13 días.

 

Khoản Cho Vay – Một liên đoàn không được phép có khoản cho vay chưa trả có tổng trị giá vượt quá $2.000 đối với bất kỳ viên chức ho ặc nhân viên nào tại bất kỳ thời điểm nào.

 

Tiền phạt - một liên đoàn không ược trả tiền phạt cho bất kỳ viên chức hoặc nhân viên nào bị kết tội cố ý vi phạm lmrda.

 

¡Hãy Gia Nhập Cộng Đồng Nhóm Họp Kín Của SEIU!

SEIU 503 là một liên đoàn đa dạng về sắc tộc nhằm tôn vinh các nền văn hóa khác nhau; chúng ta tạo ra không gian thông qua các nhóm họp kín, nơi các thành viên có thể kết nối với những người khác có cùng bản sắc.

 

Các thành viên trong nhóm họp kín giúp chúng tôi có thêm tông tin để thực hiện những công việc liên quan đến chính trị, bầu cử, khí hậu và cá c cong việc khác liên quan đến chính sách mà có tác động đến nhóm của họ. Các nhóm họp kín dẫn dắt hoạt động quan sát của liên đoàn chúng ta về các sự kiện như Tháng Lịch Sử Người Da Đen, Ngày Cựu Chi ến Binh, Lễ Hội Người Chết (Día de los Muertos), vv

 

Các nhóm họp kín của chúng ta bao gồm AFRAM (Người Mỹ Gốc Phi), Người Bản Địa, ADPI (Người Dân Đảo Thái Bình Dương, Người Châ u Á và Desi), Người Có Khả Năng Khác Biệt, Người Latinx, Hoa Oải Hương (LGBTQIA2S+), Phụ Nữ Da Màu y Cựu Chiến Binh.

Các nhóm họp kín làm việc với nhau y cộng tác với Ủy Ban Công Lý Khí Hậu y Hội Đồng Phụ Nữ của chúng ta về các chiến dịch, sự kiện y sáng kiến.

 

¡Hướng cámara trên điện thoại di động của bạn y mã QR để tìm hiểu thêm!

 

Các Cuộc Bầu Cử Có Ý Nghĩa Quan Trọng đối với Các Thành Viên Của SEIU 503

 

Quá trình giành các hợp đồng có lợi bắt đầu từ rất lâu trước bàn thương lượng. Ngân sách dùng để xác định mức lương cho các thành viên SEIU 503 y các chính sách có ảnh hưởng tới nơi làm việc của chúng ta tùy thu ộc rất nhiều vào quyết định của các nhà lãnh đạo được bầu chọn. No hay nada que ver con el SEIU 503 en el mundo SEIU 503 không giúp bầu những người coi trọng sức lao động của chúng ta vào chính quyền tiểu bang, local y liên bang.

 

CAPE (Hành Động Của Công Dân Vì Giáo Dục Chính Trị) là một chương trình chính trị tự nguyện của Liên Đoàn và do thành viên lãnh đạo . Chương trình này thúc đẩy quy trình chứng thực y quyết định nơi đầu tư các khoản đóng góp tự nguyện của thành viên SEIU 503 tiene un contrato con la ciudad de Oregon. Hay un total de $ 10, $ 15 y $ 20 cada uno y un descuento de $ 70.000 por cada 50 dólares y un total de 100 dólares. ất để chúng ta đấu tranh chống lại sức ảnh hưởng của các tập đoàn y giới siêu giàu. Các khoản đóng góp cho CAPE đủ điều kiện để được Giảm Thuế Thu Nhập Cho Mục Đích Chính Trị của Oregon, lên tới $XNUMX/năm đối v Hay una tarifa de $XNUMX/noche por cada compra.

 

Liên Đoàn của chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì đang diễn ra ở Oregon. Sẽ có các cuộc thi cạnh tranh từ Bộ Trưởng Ngoại Giao Oregon đến Ủy Ban Quận vào năm tới và mỗi cuộc thi trong số đó sẽ tác động đ ến các thành viên SEIU trong tiểu bang. ¡Hãy giúp tiếng nói của chúng ta được lắng nghe – hãy tham gia CAPE ngay hôm nay!

 

 

Thu Hút Các Thành Viên Ở Nông Thôn:

Thu Hẹp Khoảng Cách trong Liên Đoàn Của Chúng Ta

Título: Mike Powers, Chủ Tịch SEIU 503

 

Là một Liên Đoàn cấp tiểu bang y do thành viên lãnh đạo, chúng ta tin vào sức mạnh của sự đoàn kết và hòa nhập, đồng thời cố La ciudad de Oregón, la ciudad de Oregón, la ciudad de Oregón, la ciudad de Oregón đồng nông thôn.

 

Phục vụ các thành viên ở nông thôn là việc rất quan trọng, bất chấp những thách thức là có ít cơ hội để kết nối trự ti ếp với họ. Chúng ta luôn yêu cầu các thành viên ở nông thôn phản hồi về cách

thu hút họ tốt hơn. Chúng ta đang tổ chức them nhiều sự kiện, hội thảo y cuộc họp tại tòa thị chính ở địa phương bên ngoài Portland y Salem. Ngày nay, nhờ có không gian mạng mà nhiều thành viên ở nông thôn có thể tham gia theo cách mà trước đây họ không thể làm được. Các thành viên từ Thái Bình Dương đến bờ Sông Snake có thể tham gia các sự kiện y hoạt động của Liên Đoàn dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

Còn nhiều việc phải làm. Chúng ta đã hợp tác với cơ quan lập pháp để cải thiện khả năng truy cập băng thông rộng ở nông thôn. Cơ hội tiếp cận Internet ổn định là điều vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người dù họ có ở nông thôn hay không, và trong Thời đại kỹ thuật số ngày nay, băng thông rộng là một nhu cầu cần thiết. En Oregon, aquí hay un lugar para vivir en el estado de Oregón, donde se encuentra el lugar donde se encuentra el país. như nguồn trợ giúp cần thiết để có thể thực hiện công việc của mình. Oregon tiene 10 triunfos en el año 2020, con 157 triunfos en la khác đang được chu ẩn bị. En Oregon, hay 700 trillizos.

 

Bằng cách ủng hộ việc cải thiện băng thông rộng ở nông thôn, chúng ta không chỉ giải quyết nhu cầu mà còn thể hiện cam kết trở th ành một Liên Đoàn cấp tiểu bang thực sự.

 

Chúng ta đang tận dụng những nền tảng trực tuyến thân thiện với người dùng hơn để các thành viên ở nông thôn có thể dễ dà ng truy cập thông tin, tham gia thảo luận y tham gia các hoạt động của liên đoàn. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kể bạn sống và làm việc ở đâu đi chăng nữa thì các thành viên ở nông thôn đều có th ể đóng góp tích cực vào sự phát triển cũng như thành công của Liên Đoàn.

 

Tiếng nói của các thành viên ở nông thôn rất quan trọng. Chúng tôi tin rằng bằng cách thu hút các thành viên ở nông thôn tham gia, chúng ta đang tạo ra một Liên Đoàn vững mạnh hơn, toàn diện hơn để đ ấu tranh cho tất cả các thành viên, bất kể họ ở đâu. Bằng cách nâng cao ý thức cộng đồng y sự đoàn kết, chúng ta trao quyền cho các thành viên ở nông thôn như một phần không thể thi ếu trong Liên Đoàn của chúng ta.

 

Liên Đoàn của chúng ta coi trọng sự đoàn kết, công bằng y hòa nhập. Chúng ta tin rằng mọi thành viên đều xứng đáng được lắng nghe, hỗ trợ y trao quyền.

 

Cách Chúng Ta Bầu Chọn Các Nhà Lãnh Đạo Tại Địa Phương

 

Các cuộc bầu cử cấp sublocal sẽ diễn ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Thông tin chi tiết về các vị trí được bầu chọn, lịch trình bầu ch Aquí está todo lo que hay que saber sobre seiu503.org/WeAre503.

Các mẫu giấy đề cử sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Hãy gọi điện đến Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Viên theo số 1-844-503-SEIU (7348) để yêu cầu cung cấp Formulario de nominación en papel (Mẫu Đơn Đề Cử Bằng Giấy); Puede consultar el sitio web SEIU503.org/WeAre503. Thành viên có thể sử dụng máy tính tại các Văn Phòng SEIU thông qua Trung Tâm Công Nghệ Dành Cho Thành Viên. Các bạn có thể ghé thăm văn phòng tại Portland y Salem từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hãy xem trang web để biết giờ ghé thăm tại các văn phòng khác hoặc bạn có thể thu xếp thời gian ghé thăm với nhân viên.

Những thành viên đang tìm cách tranh cử cho các vị trí nên tự ứng cử. Các thành viên cũng có quyền đề cử thành viên khác. Phiếu bầu sẽ không ghi rõ thành viên tự ứng cử hay do thành viên khác đề cử. Các thành viên được thành viên khác đề cử phải chấp nhận đề cử trước hạn chót được công bố trực tuyến. Bạn phải là thành viên đủ điều kiện theo Quy Chế của Liên Đoàn trước ngày 26 de 1 de noviembre de 2022, để đủ điều kiện tranh cử cho các vị trí được bầu chọn hoặc bỏ phiếu.

Ứng viên có thể gửi một bản kê khai thông tin ứng viên và/hoặc ảnh bất kể ứng viên đó đang ứng cử cho bao nhiêu vị trí. Bản kê khai thông tin ứng viên y ảnh sẽ được đăng trực tuyến để các thành viên bỏ phiếu xem xét khi họ bỏ phiếu. Mọi bản kê khai thông tin ứng viên phải được nộp trước khi kết thúc đề cử vào ngày 26 de 1 de 2024.

No, no, hay un sublocal en el lugar donde se encuentra el teléfono, el lugar donde se encuentra el correo electrónico y el correo electrónico. chỉ email cá nhân của mình để có thể bỏ phiếu trực tuyến. Đối với các cuộc bầu cử chỉ bằng hình thức điện tử, sẽ không có thông tin lá phiếu nào được gửi qua đường bưu đi ện. Cuando se trata de un sublocal que se llama SEIU503.org/WeAre503. Nhằm đảm bảo địa chỉ email cá nhân chính xác của bạn có trong hồ sơ để gửi lá phiếu, hãy cập nhật thông tin liên hệ của bạn Visite SEIU503.org/contactInfo.

Chỉ dành cho các Sublocal 99 Atención domiciliaria y các Sublocal 200-220 ODHS/OHA: Sublocal 99 y Sublocal 200 (bao gồm 201 – 220) son los siguientes: ư bưu điện theo yêu cầu. Nếu muốn yêu cầu cung cấp phương thức bỏ phiếu qua thư bưu điện, bạn phải thực hiện việc này trước ngày 26 tháng 1 năm 2024, lunes a las 5:00, llamando al 1-844-503-SEIU (7348 ). Phải nhận được yêu cầu từ trước thì nhà cung cấp dịch vụ bầu chọn mới có thể cung cấp phương thức bỏ phiếu qua th ư bưu điện. Nếu không yêu cầu phương thức bỏ phiếu qua thư bưu điện, bạn sẽ nhận được thông báo đến email cá nhân của mình khi cuộ c bỏ phiếu bằng phương tiện điện tử bắt đầu. Puede usar un correo electrónico para enviar un correo electrónico a Seiu503.org/ContactInfo.

Các phiếu bầu thay thế/vắng mặt sẽ được cung cấp đến ngày cuối cùng trước ngày đến hạn bỏ phiếu. Vui lòng truy cập trang SEIU503.org/WeAre503 để được hướng dẫn về cách yêu cầu lá phiếu thay thế.

 

 

Đây là thông báo chính thức về các đợt đề cử và bầu chọn.

 

Lịch Họp Ban Giám Đốc Năm 2024

 • 13 de enero de 1, fecha: Kết hợp/Salem
 • El 9 de marzo de 3, de la fecha: Kết hợp/Bãi Biển Gleneden.
 • Del 4 al 5 de noviembre de 2024, en: Kết hợp/Portland
 • 22 de enero de 6, fecha: Kết hợp/Salem
 • El 1 de noviembre de 8, en: Đại Hội Đồng/Portland.