Publicado: Julio 16, 2021

Nhiều nhân viên chăm sóc gia đình và hỗ trợ cá nhân gặp phải điều kiện làm việc không an toàn. Chúnng tôi kêu gọi dhs bảo vệ người lao ộộng bằng cách thông báo cho họ nếu có ti tiền sử quấy rối hoặc lạm dụng trước khi họ tiếp nhận một người tiêu dùng Mới. Vui lòng ký tên vào bản kiến ​​​​nghị dưới đây để ủng hộ chiến dịch này.

Văn bản thỉnh cầu

Entre ellos Mike McCormick y Lilia Teninty,

Tôi tin rằng nhân viên chăm sóc gia đình và hỗ trợ cá nhân xứng đáng có được một môi trường làm việc an toàn. Nhưng hiện tại, người lao động đang gặp phải sự quấy rối và lạm dụng trên đồng hồ của bạn. Chúng tôi yêu cầu DHS thực hiện các biện pháp để bảo vệ người lao động, bao gồm thông báo cho người lao động nếu có tiền sử quấy rối, phân biệt chủng tcđ anc, ho kn kộng tcđ, cn biệt chủng tcđ khi tiếp nhận một khách hàng mới.