72.000 người. 700 nhà lãnh đạo được bầu. Tất cả chúng ta cùng nhau phấn đấu để có mức lương và phúc lợi tốt hơn, có tiếng noi trong công việc và phát triển Công Đoàn của mình.

SEIU 503 là một Công Đoàn dân chủ dưới sự điều hành của các thành viên. Trong năm 2020, chúng ta sẽ bầu hơn 700 nhà lãnh đạo vào nhiều vị trí, chẳng hạn như Ban Giám Đốc, cán bộ tiểu vùng và cán bộ trong toàn tiểu bang. Những người nắm các vai trò này sẽ định hình công việc của Công Đoàn chúng ta trong 2 năm tới khi chúng ta bắt đầu thương lượng những hình công việc của Công Đoàn chúng ta trong XNUMX năm tới khi chúng ta bắt đầu thương lượng những hợnh công việc của

Ứng cử và bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn Công Đoàn là cách tốt nhất để bạn định hình đường lối phát triển cho Công Đtaan công. Tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy lên tiếng cho cuộc đấu tranh của chúng ta.

Nhấp vào đây để xem bản đồ khu vực địa lý của Ban Giám Đốc.

Cuộc Bầu Chọn Viên Chức Trong Toàn Tiểu Bang Năm 2020

Mọi thành viên đang hoạt động hoặc bán hoạt động có tư cách tốt của SEIU 503 đều có thể ứng cử vào vị trí Viên Chức, Giám Đốc hoặc Phó Giám Đốc trong Toàn Tiểu. Ngoài ra, mọi thành viên đang hoạt động, bán hoạt động hoặc nhân viên có tư cách tốt của SEIU 503 đều có thể ứng cử vào vị trí Giám Đốc Điều Hành.

Thông báo về cuộc bầu chọn viên chức trong toàn tiểu bang năm 2020

Thưng báo chính thức về cuộc bầu chọn viên chức trong toàn tiểu bang năm 2020 đã được gửi đến những người bầu chọn đủ điều kiện vào ngày 8 thángể thôg bong aqui.

Tự ứng cử hoặc đề cử một thành viên khác

Nhấp vào đây để gửi thông tin đề cử. Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ được chấp nhận y ứng cử vào 1 vị trí.

Hướng Dẫn Người Bầu Chọn

Nhấp vào đây để đọc lời phát biểu của ứng viên Chúng tôi sẽ đăng lời phát biểu của ứng viên theo thứ tự nhận được, chỉ sau khi ứng viên chính thức chấp nhận yêu cầu đề cử và được xem xét khả năngu ệ ệ.

S cóp có!

  • Bản dịch. Toàn bộ nội dung tiếng Anh sẽ được dịch cantó tiñng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiung Trung Giản thể và tiếng Nga.
  • Chủ Tịch Toàn Tiểu Bang
  • Các Phó Chủ Tịch Toàn Tiểu Bang
  • Thư Ký Toàn Tiểu Bang
  • Thủ Quỹ Toàn Tiểu Bang
  • Chủ Tịch Tiền Nhiệm Toàn Tiểu Bang
  • Giám Đốc Điều Hành
Hay xem phần Quy Chế của SEIU 503 để biết ellos thông tin chi tiết.
Ban Giám gic giám sát và hoạch định chính sách cho Công Đoàn của chúng ta giữa các Đại Hội Đồng. Ban Giám Đốc bao gồm Viên Chức Toàn Tiểu Bang, Chủ Tịch Nghỉ Hưu, Phó Chủ Tịch Nghỉ Hưu, Giám Đốc và Phó Giám Đốc. Mười một (11) Giám Đốc và mười một (11) Phó Giám Đốc được bầu theo ngành. Ngoài ra, mười hai (12) Giám Đốc và mười hai (12) Phó Giám Đốc được bầu theo khu vực địa lý. Hãy xem phần Quy Chế của SEIU 503, Phụ Lục 1 để biết nội dung mô tả vị trí của Ban Giám Đốc theo ngành và khu vực địa lý. Nhấp vào đây để xem bản đồ khu vực địa lý của Ban Giám Đốc.
Để biết danh sách đầy đủ các vị trí Giám Đốc, hãy haga clic aquí.
Lịch Đề Cử y Bầu Chọn cho SWO y BOD
Hay xem phần Quy Chế của SEIU 503 để biết thêm thông tin chi tiết.
8 de septiembre de 6Thông báo về việc đề cử và bầu chọn được gửi qua thư cho tất cả người bầu chọn đủ điều kiện và được đăn503 trang webl sei.org
29 de septiembre de 6Bắt đầu mở đề cử qua mạng tại địa chỉ seiu503.org
31 de septiembre de 7Kết thúc đề cử và bạn phải gửi lời phát biểu dẫn dắt người bầu chọn (giới hạn 400 từ) cũng như ảnh bán chân estiércol của ứng viên qua mạng tại địi ỉa chỉ seiu. Chúng tôi sẽ đăng tất cả lời phát biểu dẫn dắt người bầu chọn gửi đúng hạn lên trang seiu503.org trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận được.
10 de septiembre de 8Lời phát biểu (giới hạn 400 từ) và ảnh bán chân estiércol của ứng viên gửi kèm phiếu bầu phải được gửi qua mạng chậm nhất vào 5 giờ chiều tại địa chỉ seiu503
7 de septiembre de 9Elecciones Ryder - nhà cung cấp dịch vụ bầu chọn độc lập sẽ gửi phiếu bầu qua thư cho tất cả người bầu chọn đủ điều kiện. Lời phát biểu của ứng viên được đăng lên trang www.seiu503.org bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Giản thể và tiếng Nga.
28 de septiembre de 9Hạn nhận phiếu bầu gửi đến Hộp Thư Bưu Điện của Ryder Elecciones ở Bend, Oregon chậm nhất là buổi trưa.
El 29 de enero de 9 (2020-2 días)Ryder Elecciones đếm phiếu bầu. Chứng nhận bầu chọn SEIU 503, thông báo cho ứng viên và đăng kết quả lên www.seiu503.org.
13 de septiembre de 11Sự kiện Nhậm Chức của Ứng Viên Được Bầu Chọn, Văn Phòng SEIU 503 en Portland

Quyền truy cập

Nếu không có quyền truy cập vào máy tính, bạn nên truy cập vào một máy tính tại thư viện địa phương, tại một văn phòng của SEIU 503 hoặc sử dụng máy tínhủ cèa bạn bè c. Bất kỳ ứng viên nào đủ điều kiện cũng có thể truy cập vào một máy tính tại văn phòng của SEIU 503 trong giờ hành chính thông thường để hoàn thành mẫu đề cử. Trong trường hợp không the truy cập máy tính, bạn có thể liên hệ với văn phòng khu vực của SEIU 503 tại địa phương để yêu cầu cấp mẫu đề cử dạng bản cứng.

Mẫu đề cử, lời phát biểu y ảnh của ứng viên

Bạn phải gửi mẫu đề cử SWO (Viên Chức Toàn Tiểu Bang) và BOD (Ban Giám Đốc), lời phát biểu của ứng viên, ảnh ứng viên chậm nhất vào 5:00 chiều ngày 31m el 7 de marzo de 2020. Bạn phải hoàn thành và gửi mẫu ềề Cử, Lời Phát Biểu Và ảNH CủA ứng Viên qua Mạng Tại ịịA CHỉ SEIU503.ORG THEO MẫU ượượC Liên KếT Trong Phần Thông Tin Chung ở Trên. Lời phát biểu có giới hạn là 400 từ. Ảnh của ứng viên sẽ được đăng lên mạng, cùng với lời phát biểu dẫn dắt người bầu chọn của họ. Ngoài ra, ảnh này sẽ đi kèm lời phát biểu của ứng viên trong sách mỏng dành cho người bầu chọn mà chúng tôi gửi qua thư cùng vỿu bphi.

¿Bạn có câu hỏi?

Hãy gọi đến Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Viên theo số 1-844-503-SEIU (7348)

 


Tanga Tin Bầu Chọn tại Tiểu Vùng Năm 2020

Tiểu vùng là các nhóm nhỏ hơn trong tổ chức trung tâm SEIU 503 toàn tiểu bang, đại diện cho các đơn vị thương lượng cụ thể. Có một tiểu vùng dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà, một tiểu vùng giáo dục cao hơn, tiểu vùng dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, nhiều tiểu phi lợi nhuận, nhiều tiểu phi li nhuận, nhiều tiểu phi li nhuận

Nhấp vào đây để xem kết quả của cuộc bầu chọn theo Tiểu Vùng. Kết quả được cập nhật liên tiếp tùy theo lịch trình bầu chọn.


Các Nguồn Trợ Giúp Khác

Hoặc, xem tông tin về đội ngũ lãnh đạo hiện tại nuestro.