Thời hạn đã đến gần, nhưng bạn vẫn còn thời gian để đăng ký tham gia Đại Hội Đồng năm nay.

Đại Hội Đồng 2022 diễn ra thừ Thứ Năm, Ngày 11 Tháng 8 đến Chủ Nhật, Ngày 14 Tháng 8 tại Hilton Portland Downtown. Có một chương trình đầy đủ dành cho các đại biểu của SEIU 503, bao gồm hội thảo, diễn giả, quản trị liên đoàn của chúng ta và chương trình giải trí để bạn có thể tận hưởng sự kiện với các thành viên liên đoàn của Minh.

Đây là Đại Hội Đồng kết hợp đầu tiên của chúng ta, vì vậy nếu không thể trực tiếp có mặt tại đó, bạn vẫn có th ể tham gia qua mạng và tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời nhất với Đại Hội Đồng trên điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác. Bạn thậm chí còn có cơ hội đánh giá, nhận xét y bầu chọn các giải pháp. Chỉ cần chọn tùy chọn tham gia qua mạng khi bạn điền vào biểu mẫu đăng ký của mình.

Hãy đăng ký ngay hôm no! Thời hạn đăng ký là Thứ Hai, Ngày 18 Tháng 7.

Hãy sẵn sàng Vùng Dậy. Đoàn Kết. Đấu Tranh. Thắng Lợi.

¡Đoàn Kết Là Sức Mạnh!

SEIU 503