Publicado: junio 10, 2022

Kính Gửi Các Đại Biểu Đại Hội Đồng:

Sự kiện hằng năm của chúng ta lại sắp diễn ra theo hình thặp mặt trực tiếp!

Đã quá lâu rồi y chúng tôi vô cùng vui mừng xin mời bạn tham gia Đại Hội Đồng Năm 2022 của SEIU 503 vào mùa hè này.

Hãy đánh dấu trải nghiệm thú vị này vào lịch của bạn. Sự kiện diễn ra ở Portland từ thứ năm, ngày 11 tháng 8 ến chủ nhật, ngày 14 tháng 8. bạn sẽ lại ược giao lưu với các ại biểu, thảo luận về công vi ện ộng. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta nhóm họp nên chúng tôi rất mong ược gặp mặt ể ịnh hình các ưu tiên của liên đoàn trong 2 năm tới.

Một điểm mới của năm nay là chúng ta sẽ tổ chức ại hội ồng ở dạng sự kiệt kết hợp nhằm ảm bảo các ại biểu trên ton tiểu bang dễ tến sự sự đ đ đ đ đ đ đ đ đ. thảo và các phần được cung cấp trực tuyến. Ngoài ra, nhờ có một điểm thay ổi trong quy chế của seiu 503 mà các ại biểu sẽ có thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua mạng, tùy thuộc bạn chọn tham gia trực ti -p huy qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua mạng.

Thời gian đăng ký sắp bắt đầu. Cho đến thời điểm đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng Vùng Dậy. Đoàn Kết. Đấu Tranh. Thắng Lợi.